?

Log in

No account? Create an account
"You can't have a happy face without a happy heart" [entries|friends|calendar]
tinnti

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Glow in the dark [18 Mar 2010|07:45pm]
[ mood | amused ]

Me wants!!

Photobucket

Fett elle??
Blow my mind

Blogg [18 Mar 2010|07:32pm]
[ mood | mischievous ]

Eg ska begynna å oppdatera igjen!! Wohoo:D
Blow my mind

Hulen, Bergen 05.12.08 [27 Dec 2008|12:38am]
[ mood | ecstatic ]

Blow my mind

On my mind: [11 Feb 2008|12:27pm]
[ mood | pleased ]

1. Amerika tur i April!
2. NIRI eksamen så nærme seg!
3. Fest te helgå;)
4. Broremann komme på besøk!
5. Vil ha ny mobil... nu!
6. Volbeat DVD så ska komma i posten:)
7. Bursdag om ein månedstid:)
8. As always: chihuhua:p
9. Metallica konsert i sommar!!!

Blow my mind

Tattovering [11 Dec 2007|12:32pm]
5 blew my mind| Blow my mind

Seriemesterskap! [11 Oct 2007|06:42pm]
[ mood | jubilant ]

Tjukk å feit å full, å seriegull!!
3 blew my mind| Blow my mind

Livejournal [03 Aug 2007|05:42pm]
[ mood | blank ]

E visst ut med Livejournal for tiå... :p
6 blew my mind| Blow my mind

Transformers [30 Jun 2007|02:59pm]
[ mood | impressed ]

Alle må se!!!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Blow my mind

Oslo [06 Jun 2007|09:18pm]
[ mood | loved ]

6 blew my mind| Blow my mind

Stonegard! [26 May 2007|02:05am]
[ mood | energetic ]

8 blew my mind| Blow my mind

Forsinka innflyttingsfest [16 May 2007|05:55pm]
[ mood | cheerful ]

1 blew my mind| Blow my mind

Pappa 50år! [21 Apr 2007|10:54pm]
[ mood | loved ]

6 blew my mind| Blow my mind

Kickoff 2007 [21 Apr 2007|04:18pm]
[ mood | energetic ]

2 blew my mind| Blow my mind

Endelig flytta inn! [09 Apr 2007|05:25pm]
[ mood | impressed ]

15 blew my mind| Blow my mind

Facebook [09 Apr 2007|02:56am]
[ mood | awake ]

Blow my mind

Fødelsesdag! [17 Mar 2007|10:30am]
[ mood | peaceful ]

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


21 år!!


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
8 blew my mind| Blow my mind

Åkrehamn Vekst [16 Mar 2007|08:48pm]
[ mood | accomplished ]

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
4 blew my mind| Blow my mind

Scotoma [08 Mar 2007|05:58pm]
[ mood | amused ]

6 blew my mind| Blow my mind

Eg blei tatt!! [06 Mar 2007|05:12pm]
[ mood | peaceful ]

REGLER: hver spiller starter med å skrive seks rare ting om seg selv.
Bloggere som blir "tatt" må skrive seks ting om seg selv i sin egen blogg, i tillegg til å angi reglene for spillet.
Til slutt velger spillerne seks nye bloggere som "har den", og lister navnene deres.
Etter det er gjort, skriver han eller hun en kommentar på bloggene til hver av dem, for å la dem vite at de er "tatt", og at de må lese bloggen til den som tok dem for mer informasjon.


Her er det 6 rare ting om meg:

1. Eg e konstant trøtte:p
2. Har telefonskrekk.
3. Klare kje å gå me krøllete sokkar.. blærk.
4. Eg har et utrolig bra forhold te leggane mine;) haha!
5. Eg ser på hotel cæsar.. d e rart d!
6. Blir 21 år om 11 dagar.. føle meg ennå 18:p

Nu ska eg gi sisten videre til:
MARTINE
GUNHILD
KATTEKVINNEN
TINA
SIRI
LUDOSJEF

Blow my mind

[05 Mar 2007|05:03pm]
[ mood | jubilant ]

1 blew my mind| Blow my mind

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]